Twente Branding

Clearscope heeft samen met een dedicated entrepreneur van Brandskills de Stichting Twente Branding geholpen bij het formuleren van de waardepropositie en de vertaalslag van dit relevante verhaal richting de markt. Vanuit strategy, story en sales is de waardepropositie aangescherpt en omgezet in een aanbod voor de huidige en toekomstige partners van Twente Branding.

Belangrijk hierbij was ook de introductie van een “proof of impact”, zodat de stichting haar dienstverlening ook daadwerkelijk kan aantonen en zodoende de waardepropositie waarmaakt voor haar partners. Er zijn veel Twentse bedrijven aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor een sterk en collectief Twente, helaas gaat niet iedereen aan de lat staan. Inmiddels kunnen de werkzaamheden veelal vanuit de binnendienst worden uitgevoerd. De samenwerking met Clearscope en Twente Branding heeft ook Brandskills nieuwe inzichten gebracht. Onze kijk en visie op het maatschappelijk verantwoord ondernemen is alleen maar sterker geworden en het hebben van een relevant verhaal is steeds belangrijker. Kiezen om gekozen te worden!

Door op locatie aanwezig te zijn konden we snel schakelen en verliep de afstemming tussen de binnen- en buitendienst soepel.

Samen blijven wij de wereld verbinden aan Twente!

Needed skills

Strategische marketing
Online marketing
Sales
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit